CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB

CHUYÊN ĐỀ 1: QUẢN TRỊ BẰNG VĂN HÓA

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ Doanh nhân Hai Mươi Ba Mươi (27.03.2002 – 27.03.2017) Ban chấp hành CLBDN 2030 tổ chức chuỗi sự kiện để chào mừng. Mở đầu chuỗi sự kiện…

Xem thêm