CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB

CLBDN 2030 – VÌ NỤ CƯỜI TRẺ THƠ

Nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi năm 2015, ngày trên khắp thế giới trẻ em được nhắc nhở cần phải quan tâm, bảo vệ, chăm sóc vì hạnh phúc trẻ em, thế hệ tương lai của loài…

Xem thêm