CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESSMEN CLUB

[CLB DOANH NHÂN 2030] INTRO NEW MEMBER_NIC

“Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau.” Hiểu rõ được tầm quan trọng của sự liên kết và hợp tác, Nichietsu System Development luôn mong muốn được có thêm nhiều đối…

Xem thêm