TBM Bắn cung

Nguyễn Huy Trực

Trưởng bộ môn Bắn cung
0918 399 788
trucdna@gmail.com
TBM Billiard

Lê Ngọc Anh

Trưởng bộ môn Billiard
0903 649 068
andy@e-corp.vn
TBM Bắn cung

Trần Đức Thuận

Trưởng bộ môn Bóng bàn
0905 815 079
src.co.vn@gmail.com
0-02-06-96a526daa8ae94f32d29c962534b3ba77a5c349656ba965cbfdb090493a1c7f0_1c6d9afcfdbad3

Nguyễn Tấn Mỹ

Trưởng bộ môn Bóng đá
0913 614 657
tanmy@kinhtesaigon.vn
TBM Bowline

Dương Quốc Đạt

Trưởng bộ môn Bowling
0932 670 673
duongquocdatdato@gmail.com
NGUYỄN THỊ MỸ TRANG

Nguyễn Thị Mỹ Trang

Phó BTC Olympic 2030 - Trưởng bộ môn Bơi
0903 682 007
mitrang@charfas.com
0-02-06-65282ee5177b24d46db99bf914edddf228250380bd9d89b16d002ac20442baae_1c6d9a21e93a74

Nguyễn Phan Thanh Duyên

Chủ nhiệm CLB Cầu lông 2030 - Trưởng bộ môn
0933 579 879
thanhduyenpkt@gmail.com
NGUYỄN TIỀN GIANG

Nguyễn Tiền Giang

Phó BTC Olympic 2030 - Trưởng bộ môn Cờ tướng
0983 003 737 tiengiang@kinhtesaigon.vn
TBM Việt dã

Trần Ngọc Chính

Trưởng bộ môn Việt dã
0909 922 912
hi@ngocchinh.com
vu-tien-thap

Vũ Tiến Thập

Chủ nhiệm CLB Golf 2030 – Trưởng bộ môn Golf
0903 034 050
vuthap@dfurni.com
TBM Chạy dọc toà nhà

Lê Quý Hải

Trưởng bộ môn Leo dọc toàn nhà
0935 341 419
Hai.divuva@gmail.com
TBM Offroad

Đinh Tuấn

Trưởng bộ môn Off Road
0944 889 779
tuan.novatech@gmail.com
TBM Offroad

Trần Thôi

Trưởng bộ môn Trail và MTB (Xe đạp địa hình)
0914 100 727 – 0918 100 727
mrtran1975@gmail.com
Logo_15Môn Olympic-11

Nguyễn Thị Kiều Mỹ

Trưởng bộ môn Tennis
0918 117 181
kieumytennis@gmail.com
Mr. Giàng Anh Tú (Thư ký CLB) 0913 853 139