ĐẶNG THẾ HIỀN

Đặng Thế Hiền

Trưởng Ban tổ chức
Phó Chủ tịch CLBDN 2030
TRẦN THỊ THANH HẰNG

Bà Trần Thị Thanh Hằng

CT CLBDN 2030 – Phó BTC
Phụ trách Tài chính
NGUYỄN THỊ MỸ TRANG

Nguyễn Thị Mỹ Trang

PCT CLBDN 2030 – Phó BTC
Phụ trách Sự kiện
NGUYỄN TIỀN GIANG

Nguyễn Tiền Giang

Phó BTC thường trực
Phụ trách Truyền thông
NGUYỄN THẾ LỢI

Nguyễn Thế Lợi

PCT CLBDN 2030 - Phó BTC
Phụ trách đối ngoại
NGUYỄN TRÍ DŨNG

Nguyễn Trí Dũng

Phó BTC
Phụ phụ trách điều lệ
Khen thưởng và kỷ luật
MAI BÁ HÙNG

Mai Bá Hùng

PGĐ Sở Văn hoá và Thể thao TPHCM
Đại diện uỷ ban Olympic VN
DƯƠNG HOAN TUYÊN

Dương Hoan Tuyên

Người sáng lập OLYMPIC 2030
TRẦN QUANG HẠ

Trần Quang Hạ

Phó trưởng phòng quản lý Thể dục thể thao
Sở Văn hoá và thể thao
GIÀNG ANH TÚ

Giàng Anh Tú

Thư ký CLBDN 2030 - Thư ký BTC
0913 853 139
2030@2030club.vn
TRẦN HUY QUYỀN

Trần Huy Quyền

Thư ký CLBDN 2030 – Thư ký BTC
0165 338 2595
2030bizgroup@gmail.com
TRẦN THỊ KIM NGÂN

Trần Thị Kim Ngân

Thư ký BTC
0936 190 291
Olympic2030.2019@gmail.com
NGUYỄN THÀNH HƯNG

Nguyễn Thành Hưng

Thư ký BTC
0918 119 290
hung.nt@excellent-oils.com
Mr. Giàng Anh Tú (Thư ký CLB) 0913 853 139