CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: TRẦN QUANG HƯNG
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Ngày gia nhập: 08/04/2020

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Xây dựng Đạt Phú
  • Địa chỉ: 176 Hoa Lan, P.2, Phú Nhuận, TP. HCM
  • Điện thoại: 0903724249
  • Fax:
  • Website:
  • Email: hungtq.agc@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Tư vấn Xây dựng