CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: TRẦN DŨNG
  • Chức vụ: CHỦ TỊCH HĐQT
  • Ngày gia nhập: 22/5/2020

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: CÔNG TY CP PHÂN BÓN HÀ LAN
  • Địa chỉ: Lô F2A, đường số 2, KCN Tân Kim, xã Tân Kim, Huyên cần Giuộc, tỉnh Long An
  • Điện thoại: 0938 707 585
  • Fax: +84 272 3875688
  • Website: http://phanbonhalan.com
  • Email: trandung@phanbonhalan.com

Thông tin doanh nghiệp

Sản xuất phân bón