CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: THÁI TRUNG KIÊN
  • Chức vụ: Luật sư thành viên
  • Ngày gia nhập: 21/07/2020

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty Luật TNHH Lawpro
  • Địa chỉ: Phòng VIP 01, Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Tower, Số 04 Nguyễn Đình Chiểu, P. ĐaKao, Quận 1,TP. HCM
  • Điện thoại: 0936779599
  • Fax: (028) 2220 2332
  • Website: https://lawpro.vn/
  • Email: kientt@lawpro.vn

Thông tin doanh nghiệp

Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật