CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Quách Toàn Phát
  • Chức vụ: Giám Đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty TNHH Vải sợi Cường Thuận Phát
  • Địa chỉ: 169 Trần Huy Liệu, Phường 8, Phú Nhuận
  • Điện thoại: 0912828203
  • Fax:
  • Website: www.ctptextiles.vn
  • Email: andrewquach88@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Thương Mại vải sợi