CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Phan Ngọc Anh Tuấn
  • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty CP tập đoàn Xuân Nguyên
  • Địa chỉ: A5 Phạm văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh
  • Điện thoại: 0932727188
  • Fax:
  • Website: xuannguyengroup.com
  • Email: tuananh.xuannguyen@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Kinh doanh thực phẩm