CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Phan Minh Chiến
  • Chức vụ: GĐ Điều hành
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty cổ phần Bạch Tuộc Số
  • Địa chỉ: 27-29-31 đường 9A, Khu DC Trung Sơn, Bình Hưng, Bình Chánh, TP. HCM
  • Điện thoại: '0978327329
  • Fax:
  • Website: bachtuocso.vn
  • Email: phanminhchiensg@gmail.com/phanminhchien2710@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Sản xuất - Phát hành game online, các dịch vụ chạy trên nền tảng online, gia công phần mềm; Thương mại điện tử; Ấn phẩm tạp chí tiếng Hàn Quốc " Good morning Viet Nam "