CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Phan Hương Giang
  • Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực CLBDN 2030
  • Ngày gia nhập: 01/03/2015 12:00:00 SA

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: PHG Group
  • Địa chỉ: Số 10 Ngô Văn Sở, P14, Q3
  • Điện thoại: 08 666 04 333
  • Fax:
  • Website: wonderdome.com.vn
  • Email: phanhuonggiang18@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Được thành lập năm 2015. Wonder Dome hoạt động trong lĩnh vực Giáo Dục Giải Trí Truyền Thông Đa Phương Tiện.

Dự án Vòm Tri Thức - Dự án Giáo Dục Giải Trí

Rạp phim Vòm 360 chiếu phim Khoa học tại các trường trên địa bàn cả nước, nằm trong chuỗi các hoạt động thuộc chương trình Khoa Học Sớm dành cho học sinh của châu Âu và Mỹ.