CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: PHẠM HUY ĐỨC
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Ngày gia nhập: 27/05/2020

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty Luật Đức Tựu TPP
  • Địa chỉ: 1101/14/64, Lê Hồng Phong, P. Phú Thọ, TP. Thủ Dầu 1, Tỉnh Bình Dương
  • Điện thoại: 0931121939
  • Fax:
  • Website: luatductuu.com
  • Email: ducbdg@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật