CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: NHAN THỦY TIÊN
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Ngày gia nhập: 20/05/2020

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty CP Hóa dầu Tây Nam Việt
  • Địa chỉ: Phòng F7 tòa nhà Fosco, Số 2 Phùng Khắc Khoan, Đa Kao, Q.1, TPHCM
  • Điện thoại: 0903052125
  • Fax: 02838256427
  • Website: www.taynamviet.com
  • Email: tiennt@taynamviet.com

Thông tin doanh nghiệp

Thương mại, hóa chất