CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Nguyễn Thị Xuân Hoa
  • Chức vụ: Giám Đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty TNHH Thời Trang Le Soleil
  • Địa chỉ: 12B Lý Chính Thắng, Phường 8, Quận 3
  • Điện thoại: (08)6291.4279
  • Fax:
  • Website: www.lesoleil.com
  • Email:

Thông tin doanh nghiệp

Kinh doanh quần áo thời trang