CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Nguyễn Thế Lợi
  • Chức vụ: CT HĐQT - TGĐ Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sài Gòn Thăng Long
  • Ngày gia nhập: 01/03/2015

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty CP Đầu tư Bất động sản Sài Gòn Thăng Long
  • Địa chỉ: 137 Hà Huy Giáp, Khu Phố 3, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 08 6 2890666 - 08 6 2853456
  • Fax:
  • Website:
  • Email:

Thông tin doanh nghiệp