CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Nguyễn Ngọc Thạch
  • Chức vụ: Phó Giám Đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: SMART LINK LOGISTICS
  • Địa chỉ: 40/25 BÙI VIỆN, P. PHẠM NGŨ LÃO, QUẬN 1
  • Điện thoại: 0903354157
  • Fax:
  • Website: www.smartlinklogistics.com.vn
  • Email: rocky@smartlinklogistics.com.vn

Thông tin doanh nghiệp

LOGISTICS