CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESSMEN CLUB
  • Họ tên: NGUYỄN DUY MẠNH
  • Chức vụ: Chủ tịch HDQT kiêm Tổng giám đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty Cổ Phần TMDV XD Duy Nguyễn
  • Địa chỉ: 38/31 Chế lan Viên, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
  • Điện thoại: 0988930945
  • Fax:
  • Website:
  • Email: duymanh2609@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp