CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESSMEN CLUB
  • Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH TÚ
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty TNHH Nội Thất Indec
  • Địa chỉ: 136A Tây Hòa, Phước Long A, Quận 9
  • Điện thoại: 0903 009123
  • Fax:
  • Website: http://www.ntindec.com.vn/
  • Email: tu.nguyen@ntindec.com.vn

Thông tin doanh nghiệp