CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: NGUYỄN ĐÌNH KHANG
  • Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh Bán Lẻ
  • Ngày gia nhập: 16/08/2019

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Eclipse Logistics Co., Ltd
  • Địa chỉ: Số 83 đường D4, Phường Tân Hưng, Quận 7
  • Điện thoại: '0909350065
  • Fax:
  • Website: e-corp.vn
  • Email: khang2491@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Giao nhận vận tải hàng hóa quốc tế và trong nước