CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESSMEN CLUB
  • Họ tên: LÊ CHÍ TÂM
  • Chức vụ: CEO
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty TNHH Truyền thông OneAsia
  • Địa chỉ: D2-D6 Thất Sơn, P.15, Quận 10, TP.HCM
  • Điện thoại: 0983033267
  • Fax:
  • Website:
  • Email: tamtgs@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Wifi Marketing, giải pháp Wifi doanh nghiệp, nhà hàng, khách sạn