CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Hoàng Lê Nhựt Minh
  • Chức vụ: GĐ & Cổ đông sáng lập
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty cổ phần Phin xanh
  • Địa chỉ: 368 Lê Hồng Phong, P.1, Q.10
  • Điện thoại: 0966333836
  • Fax:
  • Website: www.phinxanh.com
  • Email: nhutminh0619@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Sản xuất cà phê rang mộc