CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESSMEN CLUB
  • Họ tên: DƯƠNG QUỐC ĐẠT
  • Chức vụ: Giám đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công Ty TNHH Phong Cách Doanh nhân
  • Địa chỉ: 90 Hoàng Hoa Thám, P.7, Quận Bình Thạnh
  • Điện thoại: 0932670673
  • Fax:
  • Website:
  • Email: duongquocdatdato@gmail.com

Thông tin doanh nghiệp

Thời trang Công sở Vest