CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESSMEN CLUB
  • Họ tên: DƯƠNG LONG THÀNH
  • Chức vụ: Tổng Giám Đốc
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

Nội dung…

  • Công ty: Công ty Cổ Phầ Đầu tư BĐS Thắng Lợi Group
  • Địa chỉ: 340 Cộng Hòa, P.13, Q.Tân Bình
  • Điện thoại: 094.3333.829
  • Fax: (08) 3536 6969
  • Website: http://thangloigroup.vn
  • Email: marketing@thangloigroup.vn

Thông tin doanh nghiệp