CÂU LẠC BỘ DOANH NHÂN 2030
2030 BUSINESS CLUB
  • Họ tên: Đặng Thế Hiền
  • Chức vụ: CT HĐQT
  • Ngày gia nhập:

Tiểu sử - Thông tin cá nhân

  • Công ty: Công ty TNHH TMDV Minh Quang Mekong
  • Địa chỉ: Số 536, Trần Hưng Đạo, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Điện thoại: 0673 526 385
  • Fax: 0673 853 686
  • Website:
  • Email:

Thông tin doanh nghiệp