Thanh toán điện tử – sẽ có cuộc đua mới

Việc sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán dịch vụ nội dung số, thương mại điện tử quy mô nhỏ đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý thí điểm. Đây được xem là cơ hội cho các…

Read More

Lãi suất huy động khó tăng cao

Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển, do vậy mà nhu cầu về vốn cho đầu tư và tiêu dùng của toàn bộ nền kinh tế là rất lớn. Trong bối cảnh thị trường vốn, đại diện…

Read More

Những bài học khi đưa hàng vào Nhật

Lâu nay, nhiều sản phẩm của Việt Nam đã vào được thị trường Nhật Bản, một trong những thị trường khó tính. Nhưng những căn bệnh cố hữu, như thiếu ổn định về chất lượng; quên những “tiểu tiết” quan…

Read More