Quy định

QUY ĐỊNH 2030 BIZ GROUP

6 ĐIỀU QUI ĐỊNH THÀNH VIÊN 2030 BIZ GROUP

1. Chúng tôi là những người biết tạo danh tiếng và uy tín bởi việclàm ăn đàng hoàng trong mọi tình huống.

Làm ăn đàng hoàng: giữ đúng thỏa thuận với người mua, người bán về chất lượng sản phẩm, dịch vụ, công nợ, chăm sóc; nói đúng thực chất về chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá cả;

2. Chúng tôi tôn trọng từng lời giới thiệu làm ăn và hợp tác dù là nhỏ nhất.

Tôn trọng: Cảm ơn người giới thiệu, thông tin cho người giới thiệu tiến trình gặp gỡ khách hàng khi cần thiết, chỉ giới thiệu những cơ hội làm ăn có mức độ thành công cao để tránh mất thời gian của nhau.

3. Chúng tôi cam kết hỗ trợ thành viên bằng việc không nhận tiền hoa hồng trong bất kỳ giao dịch nào.

Cam kết hỗ trợ bằng việc không nhận tiền: áp dụng trong tất cả giao dịch mua, bán; trường hợp nhận theo thỏa thuận riêng, vui lòng tôn trọng tinh thần xuyên suốt của 2030 BizGroup trên mọi phát ngôn và mọi phương tiện truyền thông rằng “2030 BizGroup không nhận tiền hoa hống”.

4. Chúng tôi chuyên nghiệp trong từng phát ngôn với các cơ quan truyền thông, từng lời nói, lời viết chỉ phục vụ mục đích kinh doanh, tôn vinh thương hiệu công ty thành viên và 2030 BizGroup.

Chuyên nghiệp trong phát ngôn: từng câu nói, lời viết, nhận định cần được chuẩn bị chu đáo và chọn lọc những từ ngữ, hoặc cụm từ mang tính tôn vinh, xây dựng hướng về lợi ích cho thành viên và 2030 Biz Group.

5. Chúng tôi làm nhiều hơn nói, nhất quán trong lời nói và hành động để tạo ra kết quả thực tiễn.

Làm nhiều hơn nói, nhất quán: không “NỔ”, không bêu xấu, hiểu được câu châm ngôn “kết quả nói lên tất cả”.

6. Chúng tôi giữ gìn bản sắc 2030 BizGroup bằng việc tôn trọng người lớn tuổi và thành viên đã có thương hiệu.

Tôn trọng người lớn tuổi: dành thời gian tìm hiểu về thành viên và thương hiệu các thành viên đi trước; không nói xấu hay bôi nhọa uy tín, danh dự thành viên 2030BizGroup với bất kỳ đối tượng nào.