Giới thiệu

2030 Bizgroup là một hoạt động của 2030 Business Club nhằm giao lưu, kết nối giao thương giữa các hội viên trong và ngoài CLB. Được thành lập vào tháng 07/2012, đến nay 2030 Bizgroup đã thực hiện rất nhiều các hoạt động thiết thực nhằm giúp các hội viên hiểu nhau, nắm được dịch vụ, sản phẩm của thành viên trong CLB, cũng như gia tăng kiến thức, kỹ năng trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

Ngoài việc chú trọng đến hoạt động giao thương 2030 Bizgroup còn tổ chức các buổi huấn luyện, chia sẻ kinh nghiệm của chính các doanh nghiệp thành viên, cùng huấn luyện chéo đội ngũ nhân sự của các doanh nghiệp trong CLB.

2030 Bizgroup tổ chúc định kỳ các hoạt động:

  • 2030 Bizgroup Coaching: Nơi chia sẻ cùng các chuyên gia, diễn giả hàng đầu.
  • 2030 Bizgroup Sharing: Nơi đào tạo, huấn luyện, trao đổi kinh nghiệm giữa các hội viên.
  • 2030 Bizgroup Matching: Nơi các hội viên gặp gỡ, tìm hiểu sản phẩm/ dịch vụ, hỗ trợ giao thương.